BgyInfo

Szabolcs blogja

blogbejegyzés
Rendőr nem büntet engedély nélk
2015-01-21 16:23:42
...nincs hatásköre megbüntetni, de intézkedni azért tud.
Blogbejegyzés
1 komment

Mivel a korábbi PTK-val és fotózással kapcsolatos írásaimban nem tudtam mindent kifejteni (mert akkor szakkönyv lenne, nem blogbejegyzés), úgy gondoltam, szentelek erre a gyakran felvetődő kérdésre is egy külön írást.

A rendőr nem büntethet:
A képmáshoz fűződő személyiségi jogokat a Polgári Törvénykönyv szabályozza. A fotós és a fotóalany között a jogsértéssel tehát polgári jogvita alakul ki, amit nem a rendőrnek, hanem a bíróságnak kell rendeznie. A jogaiban sértett félnek joga van beperelni a fotóst.

A rendőr nem akadályozhatja és nem is tilthatja:
Sem megakadályozni, sem megtiltani nincs joga a rendőrnek a fotó elkészítését. Ha a fotóalany jelzi a rendőrnek, hogy nem engedélyezi a fotó elkészítését, akkor a rendőr tájékoztathat a jogi helyzetről és udvariasan megkérhet, hogy ne fotózz. Nincs joga megakadályozni és nem kobozhatja el a gépet, nem törölheti a felvételt.

A rendőr csak igazoltathat:
Ha a fotóalany úgy látja, hogy máshogyan tudná a jogait érvényesíteni (például, mert egy idegen fotózta le az utcán), akkor kérheti a rendőrt, hogy igazoltassa a fotóst, mert az adataidat polgári per indításához szeretné használni. A rendőr ilyenkor igazoltathatja a fotóst, de a személyes adatokat nem adhatja csak úgy ki a másik félnek, azt a perhez a rendőrségtől hivatalosan ki kell kérni a bírósági eljáráshoz. (Ugyanez igaz a BKV BKK ellenőrök kérésére történő igazoltatásnál is.)

Ugyanez a helyzet a rendőr fotózásával is:
A rendőr akkor sem járhat el másként, ha őt fényképezik le. Az Alkotmánybíróság és a Kúria még vitatkozik róla, hogy a rendőr arca megjelenhet-e a sajtóban az engedélye nélkül, vagy sem. De az biztos, hogy meg nem akadályozhatja a fotó elkészítését és ő maga semmilyen lépést nem tehet ott helyben, legfeljebb igazoltathat és utána polgári pert indíthat.

A józan ész megmenthet:
Legjobb már akkor törölni a képet, ha a fotóalany panaszkodik neked, hogy miért fényképezted le. Ha viszont rendőrt hív és/vagy perrel fenyegetőzik, akkor pláne mindenképpen érdemes megtenned. Ha ugyanis a kép nem jelenik meg sehol, akkor a felperesnek kell bizonyítania, hogy a jogsértés megtörtént és te követted el. Márpedig ezt elég nehéz bizonyítania, ha képet már rég törölted, vagyis már nem létezik – ezzel utólag a jogsértő állapotot is megszüntetted, nem csak a retorziót úszhatod meg.

Elvek és következmények:
Ha valamilyen oknál fogva úgy érzed, hogy neked jogod van a kép engedély nélküli elkészítéséhez és az igazad kellően fontos, hogy akár bíróságra is menj miatta – mint például az Index is elment egészen az Alkotmánybíróságig a közelmúltban a tüntetést biztosító rendőrök képmása ügyében – akkor előbb informálódj, majd ha úgy érzed, akkor állj ki az igazadért. Ebben az esetben viszont viselned kell az ügy (és az esetleges hibás jogértelmezésed) következményeit.

Hivatalos válasz:
Hogy az írásom kellően hivatalos legyen, és ne csak én okoskodjak a témában, idézem az ORFK hivatalos állásfoglalását (kiemelések a Rendőrségtől):

“A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.) 2:48. §-ának (1) bekezdése értelmében képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges. A (2) bekezdés alapján nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

Az új Ptk. rendelkezései alapján a felvételt készítő személy, illetve a felvétel alanya között magánjogi jogviszony jön létre. A magánjogi jogviszonyokban felmerülő esetleges igények érvényesítése polgári (peres) útra tartozik, abba a Rendőrségnek csak kivételesen – a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) intézkedési kötelezettségre, illetve magánérdek védelmére vonatkozó szabályait figyelembe véve – van beavatkozási lehetősége.

Az Rtv. 13. §-ának (1) bekezdése értelmében a rendőr jogkörében eljárva köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha a közbiztonságot, a közrendet vagy az államhatár rendjét sértő vagy veszélyeztető tényt, körülményt vagy cselekményt észlel, illetve ilyet a tudomására hoznak. Az Rtv. 24. §-ának (2) bekezdése kimondja, hogy a magánérdekek védelme e törvény alapján csak akkor tartozik a Rendőrség hatáskörébe, ha a törvényes védelem az adott körülmények között más módon nem biztosítható, vagy ha a rendőri segítség nélkül a jog érvényesíthetősége meghiúsulna vagy számottevően megnehezülne.

Amennyiben egy magánszemély azt észleli, hogy akarata ellenére lefotózzák vagy lefilmezik, akkor az Rtv. 24. §-ának (4), (5) és (6) bekezdései alapján lehetősége van arra, hogy a rendőrt a jogainak érvényesítése érdekében felkérje az álláspontja szerint jogsértő magatartást tanúsító személy (fotós) igazoltatására. A Rendőrség (az illetékes rendőrkapitányság) ilyen esetekben csak az igazoltatott személy adatainak kiadását teljesítheti, amennyiben az adatokhoz fűződő jogosultságát a magánszemély hitelt érdemlően igazolta, de a felvétel elkészítésével kapcsolatos vita eldöntése már nem a Rendőrségre, hanem polgári peres útra tartozik. A Rendőrség tehát az utcán fotózókkal szemben – hacsak az Rtv-ben szabályozott intézkedési kötelezettség valamely esete nem áll fenn – intézkedést saját hatáskörben nem foganatosít, az érintett személy jogainak érvényesítéséhez kizárólag ilyen irányú kérés esetén nyújthat segítséget.”

Külföldön más lehet a helyzet
Az itt leírtak a magyar törvényekre hivatkoznak és a magyar rendőrökre, Magyarországon vonatkoznak. Külföldön a helyi rendőrök természetesen a rájuk vonatkozó helyi törvények szerint járnak el (általában). Egyáltalán nem meglepő, ha esetleg más országban máshogyan lépnek fel a rendőrök. Külföldön járva érdemes legalább az alapvető helyi jogszabályokkal megismerkedni – különösen a fotózás engedélyezése/tiltása és a hatóságok intézkedési jogkörét illetően. Bár az a legritkább esetben vezet jóra, ha egy idegen országban külföldiként leállsz jogászkodni a helyi karhatalom képviselőivel – még akkor sem, ha esetleg igazad van velük szemben.

Kiegészítés: Utólag megváltoztattam a bejegyzés címét az eredeti kérdő mondat helyett egy kijelentő (tagadó) mondat lett, hogy már a címből egyértelmű legyen a tény, hogy nem büntethetnek a rendőrök. Ennek azért láttam  szükségét, mert több Facebook komment azt sugallta, hogy többen kijelentésként értelmezték a mondatvégi kérdőjelről tudomást nem véve. Sajnos a bejegyzés URL címét nem módosíthatom és ott eleve nincs kérdőjel, így az URL sajnos kicsit megtévesztő, de ezzel már nem tudok mit kezdeni.

Alább, a kommentekben kialakult egy kisebb vita arról, hogy a BKK ellenőrnek (aki közfeladatot ellátó személy, csak nem igazoltathat) kiadhatja-e a rendőr a személyes adatokat, vagy sem. Ha ezt sikerül hiteles jogforrással megerősíteni, akkor ezzel az információ morzsával frissíteni fogom a bejegyzést, de a bejegyzés lényegét nem érinti ez a részlet (rendőr nem büntet engedély nélküli fotó készítésért, csak a bíróság).

Oszd meg az ismerőseiddel és iratkozz fel a blog hírlevelére! Ne maradj le az újdonságokról!

Blog hozzászólások

A hozzászólás írásához be kell jelentkezned! Jelentkezz be, vagy regisztrálj

1.  rozorro
2015-01-25 08:39:41    
BgyUser
offline
Érdekes és új információk. Köszi!

Fel