Az Alapítvány célja

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26. §-ában körülírt

  • kulturális örökség megóvása
  • kulturális tevékenység folytatása
  • műemlékvédelem
  • a határon túli magyarsággal való kulturális kapcsolattartás,

mint közhasznú tevékenység ellátása, a társadalom és az egyén közös érdekeinek ilyen formájú kielégítésére irányuló cél szerinti tevékenységek folytatása. Ennek keretében az alapítványi vagyon felhasználható a balassagyarmati római katolikus főplébánia Szentháromság temploma egyházzenei életének fejlesztésére.

Konkrét célkitűzések:

  1. a balassagyarmati Szentháromság templom orgonájának javítása, karbantartása, ill. megfelelő minőségű orgona létrehozása
  2. a templom egyházzenei életének támogatása, annak másutt való bemutatása, propagálása
  3. egyházzenei hangversenyek, találkozók és továbbképzések szervezése