Hangversenyek

Balassagyarmaton nagy hagyományai vannak a templomi hangversenyeknek. Ezek elsősorban orgonahangversenyek, melyeken gyakorta közreműködnek énekes és hangszeres szólisták, kórus ill. zenekar. Templomi hangversenyeinket nemcsak balassagyarmatiak látogatják, hanem a környezű falvak érdeklődői is. A nyolcvanas években egy-egy hangverseny több alkalommal az itt megrendezett kántortovábbképző nap végére esett, így a környék legtöbb kántora is meghallgatta azt, sőt egy-két ügyesebb kántor játszott is a hangverseny elején. Ezt a hagyományt szeretnénk ismét feleleveníteni. A templomi hangversenyeken kívül itt kerülnek felsorolásra vendégszerepléseink.

Hangversenyek 2001-től:

1.) 2001. november 25-én, Krisztus Király ünnepén a balassagyarmati főplébánia este 6 órai szentmiséjén a GÖDÖLLŐI ZENEISKOLA IFJÚSÁGI KAMARAKÓRUSA énekelt.
A szentmise után, kb. 3/4 7-től egyházzenei hangverseny volt, melyen az egyházi év körét átfogó liturgikus és paraliturgikus kórusművek szólaltak meg Unterwéger József Zsolt vezényletével és rövid ismertetésével.

A HANGVERSENY MŰSORA:

Dufay: Conditor alme siderum - adventi himnuszfeldolgozás
Goudimel: 25. genfi zsoltár - adventi zsoltárfeldolgozás
Hassler: Dixit Maria ad angelum - adventi motetta
Verbum caro factum est - adventi-karácsonyi responzóriumfeldolgozás
Verbum Patris humanatur - karácsonyi kanciófeldolgozás
Puer natus in Betlehem - karácsony-újévi kanció
Salve Sancta Parens - angol carol az Istenszülőről
Íme eljött az Uralkodó - introitus az Öreg Graduálból
Goudimel: 130. genfi zsoltár - bűnbánati zsoltárfeldolgozás
Palestrina: Vexilla Regis prodeunt - himnuszfeldolgozás szenvedés idejére
Josquin Desprez: In flagellis - motetta a nagyhétre
Pax vobis ego sum - húsvéti antifóna-feldolgozás
Marenzio: O Rex gloriae - mennybemeneteli motetta
Veni Sancte Spiritus - kétszólamú pünkösdi szekvencia-feldolgozás
Sweelinck: 96. genfi zsoltár - polifón zsoltárfeldolgozás

     
   
     

2.) 2002. június 30-án délután 1/2 5 órakor Perneczky Zsolt és Perneczky Balázs orgonahangversenye volt.

MŰSOR:

J. S. Bach: d-moll toccata és fúga BWV 565
J. S. Bach: Wenn wir in höchsten Nöten sein BWV 641
J. S. Bach: e-moll prelúdium és fúga BWV 548
J. S. Bach: O Mensch, bewein’ dein’ Sünde gross BWV 622
C. Franck: Pièce héroïque
Ch. M. Widor: Allegro a VI. Orgonaszimfóniából

3.) A nagytemplom festése miatt a következő hangversenyt a balassagyarmati evangélikus templomban tartottuk 2002. október 27-én vasárnap 16 órakor.
Előadók: Banda Ádám - hegedű és Unterwéger József Zsolt -orgona

MŰSOR:

Felix Mendelssohn Bartholdy: d-moll prelúdium
Johann Sebastian Bach: Adagio a g-moll szólószonátából
Jan Pieterszoon Sweelinck: „Mein junges Leben hat ein End” - dalvariáció
Johann Sebastian Bach: E-dúr hegedűverseny II. tétel
Johann Sebastian Bach: c-moll Passacaglia
Johann Sebastian Bach: Sarabande és Gigue a d-moll partitából
Max Reger: d-moll toccata (Op. 59. Nr. 5)

     
   
     

(a fotó később készült)

4.) 2002. nov. 23-án Salgótarjánban a Szent Felicián Kórus részt vett a Nógrád megyei egyházi kórusok I. találkozóján. Orgonakísérőnk: Franka Beáta, szólót énekelt: Hajdúné Hegedűs Szilvia

Műsorunk:

Claude Goudimel: 42. genfi zsoltár (homofón feldolgozás)
Ó, szentek, jöjjetek... - kétszólamú conductus (délnémet, 14. századi forrásból)
Orlando Gibbons: Jesu benignissime
Esterházy Pál: Veni Creator Spiritus
Gárdonyi Zoltán: Mondjatok dícséretet...

     
   
     

5.) 2003. október 11-én részt vettünk a váci egyházi kórustalálkozón.

A közös művek mellett saját műsorunk:

Alleluja a Kis Magyar Uzuálisból 9. sz.
Schein: Ó üdvösséges áldozat 1, 2, 4. v.

6.) 2003. ádvent IV. vasárnapja előtti szombaton a Szent Felicián Kórus templomunkban jótékonysági hangversenyen énekelt a szátoki „Százszorszép” gyermekotthon javára.
Vezényelt és orgonált: Unterwéger J. Zsolt

Részünkről elhangzott:

Bach: Vom Himmel hoch da komm ich her BWV 700 - orgona
Kodály: Ádventi ének
Liszt: Ave Maria
Demény: Aranyszárnyú angyal
Schein: Kit a pásztorok dicsértek
Farkas: Áldott éj (négyszólamú)

7.) 2004. március 13-án a Szent Felicián Kórus részt vett a Nagy Szt. Gergely jubileumi év megnyitóján a Mátyás-templomban.

A megnyitó szentmise előtt a szkólabemutatón két darab hangzott el részünkről:

Venite benedicti - Introitus
Veni Sancte Spiritus - Sequentia

     
   
     

(Reiter László fényképe után)

8.) 2004. május 16-án, vasárnap 16:30-kor Ruppert István orgonahangversenye volt.
Közreműködött: a Szent Felicián Kórus Unterwéger József Zsolt vezetésével.

MŰSOR:

Halmos: Minden földek
Weckmann: Peambulum in d, fuga in d
Scheidemann: Komm, Heiliger Geist, Herre Gott
Jacob Praetorius: Was kann uns kommen an für Not - 4 versus
Lübeck: E-dúr prelúdium és fúga
Telemann: D-dúr szonáta
C. Ph. E. Bach: g-moll szonáta
Clarke: Jertek, áldjuk Istent

     
   
     

(Reiter László fényképe után)

9.) 2004. június 5-én, szombaton 20 órakor Molnár Ottó (Ipolybalog) orgonahangversenye volt.

MŰSOR:

J. S. BACH: C-dúr (9/8-os) prelúdium és fúga
J. S. BACH: C-dúr triószonáta I. tétel
C. FRANCK: Pièce héroïque
O. MESSIAEN: Transports de joie... („L’ascension” ciklus III. tétel)

     
   
     

10.) 2004. október 3-án a Szent Felicián Kórus részt vett a Nagy Szt. Gergely és Bárdos Lajos tiszteletére rendezett Nógrád Megye Egyházi Énekkarainak II. Találkozóján Salgótarjánban (Szt. József plébániatemplom).

Műsorunk:

Nagypénteki „impropériák”
(keresztbehozatallal együtt, szólót énekelt: Csábi István, ministránsok Mravik Gábor és Varga Bence)
Ingegneri: O bone Jesu
Bárdos: Üdvözlégy nagy Király

     
   
     

(Reiter László fényképe után)

11.) 2004. november 6-án Pásztón énekeltünk az esti latin-magyar szentmisén (az állandó részek mind latinul voltak).

Intr.: A nép üdve..., „Nagy Szt. Gergely mise” (a Credo kíséret nélkül), Resp. Grad.: Szálljon fel, Uram..., Alleluja (Excita refrén, egyszerű zsoltártónuson szólóban recitált verssel, kíséret nélkül), felajánlásra: Hol szeretet..., Aki nékem szolgál. Végén: Mendellssohn c-moll orgonaszonátájából a C-dúr 3/4-es tétel. Ezután levonultunk a karzatról, s a szentélyben rövid hangversenyt adtunk:

Ó, szentek, jöjjetek
Sanctus (kétszólamú)
Goudimel: 42. genfi zsoltár
Ingegneri: O bone Jesu
Bárdos: Üdvözlégy nagy Király

     
   
     

(Reiter László fényképe után)

12.) 2004. december 19-én du. 4 órakor a Szent Felicián Kórus ádvent-karácsonyi jótékonysági hangversenyen közreműködött, a szátoki „Százszorszép” gyermekotthon javára.

Műsor:

Bach: a-moll prelúdium (Unterwéger J. Zs. - org.)
Plestrina: Jesu rex (Szent Felicián Kórus)
Kodály: Ádventi ének (Szt. Felicián Kórus, vez. Franka Beáta, org.: Unterwéger Zs.)
Praetorius: Várj ember szíve készen (Szent Felicián Kórus)
Albinoni: Concerto I-II. tétel (Rampasek Gergely - trombita, Perneczky Zsolt - org.)
Wieniawski: Esz-dúr koncertetűd (Banda Ádám - hegedű)
Szalay Mátyás: Békesség a földön (vers - Csábi István)
Dornel: Lentemente Chaconne, és Boismortier: Lentemente Gavotte (Gyimesiné Sepsi Erika - altfurulya, Palánki Éva - altfur., Vajda Szilárd - altf.)
Schubert: Ave Maria (Banda Ádám - hegedű, Unterwéger J. Zs. - org.)
Ecce quod natura (a Szent Felicián Kórus néhány énekese)
Bonporti: g-moll szonáta (Banda Ádám - hegedű, Unterwéger J. Zs. - org.)
Demény: Aranyszárnyú angyal (Szent Felicián Kórus)
Gebhardi: Glória szálljon... (Szent Felicián Kórus)
Schein: Kit a pásztorok dicsértek (Szent Felicián Kórus)
Schein: In dulci jubilo (Szent Felicián Kórus)
Farkas: Áldott éj (Szent Felicián Kórus)
pásztorjáték („Százszorszép” Gyermekotthon)
Reger: Gloria in excelsis (Unterwéger J. Zs. - org.)

     
   
     

(fotó: Kovalcsik István)

13.) 2004. december 26-án du. 4 órakor Ipolybalogon, a templomban adtunk hangversenyt.

Műsor:

Bach: a-moll prelúdium (Unterwéger J. Zs. - org.)
Bonporti: g-moll szonáta (Banda Ádám - hegedű, Unterwéger J. Zs. - org.)
Praetorius: Várj ember szíve készen
Gebhardi: Glória szálljon... (Szent Felicián Kórus)
Bach-Gounod: Ave Maria (Banda Ádám - hegedű, Unterwéger J. Zs. - org.)
Schein: Az Urat áldjuk...
Schein: In dulci jubilo (kórus)
Bach: Siciliano (Banda Ádám - hegedű, Unterwéger J. Zs. - org.)
Demény: Aranyszárnyú angyal
Farkas: Áldott éj (kórus)
Reger: Gloria in excelsis (Unterwéger J. Zs. - org.)

A Kürtös c. szlovákiai lap 2005. januári száma a 11. oldalon megemlékezik a hangversenyről.

14.) 2005. január 9-én, vasárnap 15:30-kor Deák László orgonahangversenye volt.
Közreműködött Szent Felicián Kórus Unterwéger József Zsolt vezetésével

MŰSOR:

Gebhardi: Glória szálljon... (kórus)
Bach: Pastorale
Langlais: La Nativité
Böhm: Freu dich sehr - partita
Antalffy-Zsiross Dezső: Karácsonyi harangok
Koloss István: Magyar karácsony
Liszt: Ave Maria (kórus orgonával)
Guilmant: d-moll szimfónia (Op. 42.) I. tétel.

     
   
     

(Reiter László fényképe után)

15.) 2005. június 12-én, vasárnap 16:30-kor Nagy László Adrián (orgona) és Bálint Györgyi (gordonka) hangversenye volt. Közreműködött Szent Felicián Kórus Unterwéger József Zsolt vezetésével.
A hangverseny előtt a megalakult Orgona- és Egyházzenei Alapítványról hangzott el tájékoztatás.

MŰSOR:

Goudimel: 134. genfi zsoltár
J. S. Bach: c-moll prelúdium, Schmücke dich, o meine Seele, c-moll fúga
J. S. Bach: gambaszonáta
Fauré: Libera me... (N. L. A. átirata)
Mendelssohn: B-dúr szonáta II. és I. tétel

     
   
     
     
   
     

(Reiter László fényképe után)

16.) 2005. szeptember 18-án a Kossuth Rádió közvetítette templomunkból a szentmisét, melyet Dr. Stella Leontin kanonok, plébános atya mutatott be.

Introitus: Áldott légyen a Szentháromság (2., 4. zsoltárvers polifon), 482, Szigeti: Dicsőség, ÉE.: 625, All.: „Veni Sancte”, Hassler: Cantate Domino, Sanctus - Agnus Dei (Missa Mundi), ÉE 164/1-3.v., Ó, szentek, jöjjetek..., ÉE 600/1-2.v., SzVU. 195/1-2.v., Bach: A-dúr prelúdium.

17.) 2005. október 9-én 18:30-kor templomunkban orgonahangverseny volt.
Orgonán Várallyay Róbert, trombitán Tóth Miklós játszott Unterwéger József Zsolt kíséretével.

MŰSOR:

Bach: G-dúr fantázia
Vivaldi-Bach: G-dúr concerto
Baldassari: Szonáta II. tétel
Bach: G-dúr Prelúdium és fúga
Albinoni: g-moll szonáta II. tétel
Franck: Hősi darab (Pièce héroïque)
Vierne: Westminsteri harangok

     
   
     
     
   
     
     
   
     

(fotó: Kovalcsik István)

18.) 2005. december 11-én, vasárnap 18.30-kor templomunkban orgonahangverseny volt.
Előadó: KARASSZON DEZSŐ Orgonaművész (Debrecen)
Közreműködött: SUSZTER ÁGNES - fuvola és KARASSZON DÉNES - cselló .

MŰSOR:

Sweelinck: Allein Gott in der Höh´ sei Ehr - variációk
Böhm: Allein Gott in der Höh´ sei Ehr - orgonakorál
Hotteterre: g-moll szvit
Vivaldi: g-moll szonáta
Gárdonyi Zoltán: Preambulum és partita
Fauré: Elégia Op. 24

     
   
     

(fotó: Kovalcsik István)

19.) 2006. január 8-án az ipolybalogi Szent Korona Kórus „The First Nowell” címmel karácsony-újévi hangversenyt adott Molnár Ottó vezetésével. Szólót énekelt: Csingerné Lőrinc Gabriella, orgonán kísért: Nozdroviczky Beatrix.

MŰSOR:

Händel: Örvendj, világ
Bach: Szép csillag
Franck: Panis angelicus (szólóének)
The First Nowell - tradicionális angol karácsonyi ének Sir John Stainer feldolgozássában
Midon a Szűz bepólyálja gyermekét - Volly István gyűjtése
Kersch: Angelus pastoribus
Bárdos: Bölcsődal
Farkas: Áldott éj
Mozart: Ave verum Corpus
Daróczi Bárdos Tamás: Sanctus - a Szent Korona Miséből
Duruflé: Notre Père
A. Scarlatti: Exultate
Kodály: Könyörgés

     
   
     

20.) 2006. február 26-án 19 órakor Jótékonysági hangverseny volt templomunkban a Szellemi Fogyatékosok és Segítőik Egyesülete javára.

Műsor:

Bach: G-dúr fantázia (Unterwéger József Zsolt - orgona)
Mozart: Ave verum corpus (Szt. Felicián Kórus, vezényelt: Unterwéger József Zsolt, orgonán kísér: Franka Beáta)
Bach: Ich bin bei dir (Tóth Miklós - trombita, Unterwéger József Zsolt - orgona)
Bach: Air (Banda Ádám - hegedű, Unterwéger József Zsolt - orgona)
Eberhardt: Angol szvit I. tétel (Tóth Miklós - trombita, Unterwéger József Zsolt - orgona)
Bach: Erbarme dich ... - ária a Máté-passióból (Patay Péter - kontratenor, Banda Ádám - hegedű,
Unterwéger József Zsolt - orgona)
Händel: Largo (Molnár Ottó - orgona)
Bach: Esurientes ... - Ária a Magnificat-ból (Patay Péter - kontratenor, Palánki Éva és Goricsova Izabella - fuvola,
Unterwéger József Zsolt - orgona)
Clarke: Jertek áldjuk Istent... (Szt. Felicián Kórus, Tóth Miklós - trombita,
orgonán kísért: Unterwéger József Zsolt, vezényel: Molnár Ottó)

     
   
     

21.) 2006. március 26-án 19 órakor „Krisztus virágunk, szép termő águnk” címmel Budai Ilona és Ferencz Éva Magyar Örökség Díjas énekesek előadása volt nagyheti és húsvéti archaikus népi énekekből, imádságokból.

     
   
     

22.) 2006. május 28-án a nézsai templomban a váci Serenus kórus (vez.: Brusznyai Margit) és a nézsai Szent Jakab kórus (vez.: Szarka Lajosné) társaságában a Szent Felicián Kórus  kórustalálkozón vett részt.

Műsor:

Jertek Atyám áldottai - antifona, Venite benedicti - introitus
Hassler: Cantate Domino
Alleluja. Fölment az Isten... (díszes verzus-dallammal)
Esterházy: Veni Creator (km.: Herczeg Ágnes - szoprán, Franka Beáta - orgona)
Ó, mi szent Atyánk - háromszólamú himnuszfeldolgozás
O Hostia - háromszólamú középkori darab
Lotti: Ecce Panis angelorum
Reger: Tantum ergo Op. 61b. no. 1. (km.: Franka Beáta - orgona)
Reger: Tantum ergo Op. 61b. no. 2.*
Ingegneri: O bone Jesu

Vezényelt: Unterwéger József Zsolt
(* vezényelt Franka Beáta, orgonán közreműködött: Unterwéger József Zsolt)

     
   
     

A szereplésről videofelvétel készült.

23.) 2006. június 4-én 19 órakor Hajdók Judit orgonahangversenye volt, amelynek elején a szent felicián kórus énekelt Unterwéger József Zsolt vezényletével.

Műsor:

Hassler: Cantate Domino (kórus)
Buxtehude: g-moll prelúdium és fúga
Clérambault, de Grigny: orgonamise részletek
Bach: Esz-dúr prelúdium és fúga
Arvo Pärt: Anum per annum (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei)
Dubois: In Paradisum
Liszt: Tu es Petrus

     
   
     

24.) 2006. augusztus 19-én, 18 órakor a Szent Felicián Kórus a karancssági Szt. István templomban az ottani Jubilate Deo Kórussal és a nagyoroszi Schola Cantorum Énekkarral zenés imádságos esten vett részt. Közreműködtek: Eugen Horvát Jenő - hegedű, és Lukács Miklós - zongora.

Program:

Pergolesi: Siciliano
Rameau: Gavotte
Bach: két tétel a d-moll szólószonátából
Massenet: Méditation a „Thais” c. operából

Szent István vesperásának éneklése a kórusok közreműködésével Török József Szent István tisztelete c. könyve alapján; Magnificat 1-4 szólamban váltakozva, főcelebráns: Tarnai Imre;
vesperás előtt: Igaz hitnek plántálója. ÉE 286, vesperás végén: Salve Regina ÉE 225

Világnak királyné asszonya - Jubilate Deo Kórus, vez.: Durnyik József
Ima Mária országáért - Schola Cantorum Énekkar, vez.: Ádám Bernadett
Ó, Szent István dicsértessél; Gebhardi: Századok ajkain ékes név (kánon)
- Szent Felicián Kórus, vez.: Unterwéger J. Zsolt
Josquin Desprez: Ave vera Virginitas - összkar, vez.: Unterwéger J. Zsolt

     
   
     

A részvételért Karancsság címerét ábrázoló emlékplakettet kaptunk.

25.) Másnap, aug. 20-án a balassagyarmati városi ünnepségen a Szent Felicián Kórus elénekelte az előző nap Karancsságon énekelt két Szt. István darabot.

     
   
     

26.) 2006. október 7-én a salgótarjáni Szent József plébániatemplomban részt vett a Szent Felicián Kórus Nógrád megye egyházi kórusainak III. találkozóján, melyet ez évben Szűz Mária, Magyarország Főpátrónájának napja tiszteletére rendeztek.

Műsorunk:

Libera me - responsorium (a középkori magyar liturgia szerint)
Ó, mi szent Atyánk - háromszólamú himnuszfeldolgozás
Reger: Tantum ergo Op. 61b. no. 1.*
Reger: Tantum ergo Op. 61b. no. 2.**
Hassler: Cantate Domino

Vezényelt: Unterwéger József Zsolt
(* orgonán közreműködött: Franka Beáta
**vezényelt Franka Beáta, orgonán közreműködött: Unterwéger József Zsolt)

     
   
     

27.) 2006. október 8-án a balassagyarmati nagytemplomban a 11 órai nagymisén megemlékezést tartottak az 1956-os forradalom közelgő 50. évfordulója alkalmából, s utána felavatták a Párkányi Raab Péter (városunk szülötte) által készített, a templom külső falára elhelyezett Mindszenty bíboros úrról készült domborművet. A szentmisén és az avató ünnepségen közreműködött Molnár András Kossuth-díjas operaénekes, a Szent Felicián Kórus, vezényelt, orgonán és zongorán kísért: Unterwéger József Zsolt. Molnár András szólójával elhangzott: Luzzi Ave Maria-ja és Erkel Bánk Bán-jából a Hazám. A Szent Felicián Kórus megszólaltatta többek között Mozart Ave verum-át, Goudimel 134. genfi zsoltárát és Hassler Cantate Domino-ját.

     
   
     
     
   
     

28. 2006. november 26-án, vasárnap 19 órakor a balassagyarmati nagytemplomban Méhes Balázs orgonaművész-tanár orgonazenés áhítatot tartott. Közreműködött a Szent Felicián Kórus Unterwéger József Zsolt vezényletével.

Műsor:

Jeremiah-Clarke: Jertek, áldjuk Istent (kórus, orgona)
J. S. Bach: G-dúr prelúdium és fúga BWV 541
Johann Pachelbel: Esz-dúr fantázia
J. S. Bach: Sei gegrüßet, Jesu gütig BWV 768
César Franck: Pièce symphonique

29.) 2007. január 7-én, vasárnap 19 órakor a balassagyarmati nagytemplomban a budafoki William Byrd Énekegyüttes teltház előtt adott karácsonyi hangversenyt. Vezényelt: Winnigton-Ingram (alias: Molnár) Johanna.

Műsoruk:

Christus natus est - geregorián invitatorium
Hodie Christus natus est - gregorián antifona
Magnificat - 16. századi polifon feldolgozás
Byrd: Kyrie és Gloria - a négyszólamú miséből
Alleluja, Dominus regnavit - gregorián
Byrd: O magnum mysterium - motetta
Byrd: Alleluia, Ave Maria
Victoria: O magnum mysterium - motetta
Schein: Az Urat áldjuk - korál
Anonim.: Mikor Krisztus születék - korál
Schein: Kit a Pásztorok dicsértek - korál
Schein: Mind ti, hívek - korál
Praetorius: Puer natus
Arbeau: Ding! Dong! Merrily on high

     
   
     

(fotó: Kovalcsik András)

30.) 2007. január 20-án, szombat este 8-kor Balassagyarmaton, a Vármegyeháza dísztermében a Gondoskodás Közhasznú Egyesület farsangi estjén felkérésre a Szent Felicián Kórus tagjaiból és néhány külső tagból erre az alkalomra alakult kamarakórus énekelt, vezényelt Unterwéger József Zsolt. Énekeltek: Herczeg Ágnes S, Palánki Éva S, Kékesi Katalin S, Trollné Tóth Hajnalka S-Ms, Dr. Kökényné Gaál Csilla A-Ms, Franka Beáta A, Geréné Unterwéger Erzsébet A, Jakus Ottó T, Szabó László T (vendégként Erdőkertesről), Svélecz Gyula B, Kovalcsik István B.

Műsor:

VIII. Henrik: Vidám társaságban
Arbeau: Ding! Dong! Merrily on high
Arcadelt: Il bianco e dolce cigno
Arcadelt: Margot labourez les vignes
Passereau: Il est belle et bon
Hassler: Tanzen und springen
Friderici: Van három jó barátom

A szereplés után a szereplők úgy döntöttek, hogy ebben a kamarakórus-felállásban folytatják az együtténeklést heti egy próbával.

31.) 2007. június 24-én a kamarakórus Szügyben bérmáláson énekelt. A következő darabok hangzottak el: Veni Sancte Spiritus - szekvencia, Esterházi: Veni Creator Spiritus (Kékesi Katalin szólóénekével), Ingegneri: O bone Jesu, Gibbons: Jesu benignissime.

     
   
     

32.) 2007. július 28-án a Szent Felicián Kórus (kisebb létszámmal) közreműködött a határ másik oldalán lévő Szlovákgyarmat (Slovenské Ďarmoty) templomában tartott szentmisén és evangélikus istentiszteleten, amely a városunkkal kötött testvéri szerződés alkalmával rendezett falunap egyik fő eseménye volt.

Műsor:

Goudimel: 42. genfi zsoltár
Gibbons: Jesu benignissime
Ingegneri: Obone Jesu
Beethoven: Isten dicsősége

33.) 2007. július 29-én a Szent Felicián Kórus Közreműködött a Szent Anna tiszteletére megrendezett palóc búcsú szentmiséjén a balassagyarmati palóc liget szabadtéri színpadán.

34.) 2007. augusztus 7-én 19.30-kor a balassagyarmati nagytemplom a korhű hangszereken játszó Il passaggio antico kamaraegyüttes „Barokk dallamok Isten dicsőségére” című hangversenyének adott helyet. A műsor a meghívón olvasható:

     
   
     
     
   
     

A hangversenyről hangfelvétel készült.

35.) 2007. szeptember 23-án a Szent Felicián kórus és kamarakórus hozzákezdett templomunkban első CD-lemezének (éjszakai) felvételeihez.

36.) 2007. október 20-án a Szent Felicián Kórus részt vett Ipolybalogon az ipolybalogi Szent Korona Kórus megalakulásának 10. évfordulója, valamint „A szent Korona oltalma alatt” c. CD-lemeze megjelenése alkalmából rendezett szentmisén, ünnepségen és hangversenyen. A Szt. Felicián Kórus a szentmisén az introitust és az olvasmányközi énekeket vezette és zsoltározta. A hangversenyen általuk megszólaltatott művek: Gallus: Mulierem fortem quis inveniet?; Anon.: Laetare Germania; Giovanni Maria Nanini: Diffusa est gratia (kamarakórus); Vigadozzék hívek népe - szekvencia Szt. Erzsébetről (nagy kórus).

     
   
     

(Az ünnepi szentmisén a Szent Korona Kórus
a budapesti Mátyás templom zenekarával, Tardy László vezényletével)

37.) 2007. október 27-én a Váci Egyházmegye Szt. Erzsébet születésének 800. évfordulója alkalmából szervezett zarándoklatán, Sárospatakon énekelt a Szent Felicián Kórus egy része (munkanap volt). A szentmise előtt rövid blokkban elénekeltünk három Szt. Erzsébet éneket (ÉE 309, 308, 310), majd a szentmisén a váci székesegyház Szt. Cecília Kórusával együtt énekeltünk Varga László atya vezénylete alatt.

38.) 2007. november 17-én a szlovákiai Óváron (Olováry) a Szt. Erzsébet templom búcsújának ünnepi miséjén és az azt követő emléktábla avatáson énekeltünk, amelyet Tóth Domonkos nagyszombati püspök végzett.

A szentmisén elhangzottak:

Isten hozta hív nyájához (ÉE  325)
Szeretted az igazságot (ÉE 665)
Halmos: Missa ad honorem Ste. Elisabeth (a Credo kivételével)
Megsegítette őt az Isten (ÉE 666)
Alleluja (ÉE 426, v.: 647) és szekvencia: Vigadozzék hívek népe
Vigadj, boldog Pannónia (ÉE 308)

Kivonulásra: Isten, hazánkért
A templom előtti emléktábla-avatásnál: Magyarország szép nemes csillaga (ÉE 309)

39.) 2007. december 15-én a szátoki templomban az ottani gyermekotthon javára advent-karácsonyi jótékonysági esten szerepelt a Szent Felicián Kórus és a kamarakórus Unterwéger József Zsolt vezényletével, Banda Ádám hegedült. Orgonán Franka Beáta és Unterwéger József Zsolt kísért. (A zárójeles művek nem hangzottak el az egyik szoprán rosszulléte miatt.)

Műsor:

Kamarakórus:
Gallus: Mulierem fortem quis inveniet?
Anonimus: Laetare Germania
Giovanni Maria Nanini: Diffusa est gratia

Banda Ádám és Unterwéger József Zsolt:
Nardini: Adagio cantabile

Kamarakórus:
(Fux: Dominus dabit)
Beata viscera - conductus a Worcester-i töredékből
(Arbeau: Ding! Dong! Merrily on high)

Nagy kórus:
Kodály: Adventi ének - orgonán kísért Franka Beáta
Praetorius: Várj ember szíve készen
Praetorius: Psallite
Esterházy: Ave, Jesu carissime - orgonán kísért Franka Beáta
Farkas Ferenc: Áldott éj

Banda Ádám és Unterwéger József Zsolt:
Bach-Gounod: Ave Maria
Bach: Siciliano

40.) 2007. december 16-án templomunkban hangversenyt tartottunk Kodály Zoltán születésének 125. évfordulója alkalmából. Orgonált Dr. Bednarik Anasztázia (Vác), közreműködött Banda Ádám hegedűn, és a Szent Felicián Kórus Unterwéger József Zsolt vezetésével.

Műsor:

Praetorius: Várj ember szíve készen - kórus
Kodály Zoltán: Adventi ének - kórus, orgonán kísért Dr. Bednarik Anasztázia
Kodály Zoltán: Prelúdium
Kodály Zoltán: Adagio - Banda Ádám hegedűszólójával
Kodály Zoltán: Credo (Csendes mise orgonára)
Liszt Ferenc: Angelus
Pikéthy Tibor: Karácsonyi fantázia
Pikéthy Tibor: Pastorale
Pikéthy Tibor: Marcia festiva (Ünnepi induló)

     
   
     
     
   
     
     
   
     
     
   
     

(fotó: Kovalcsik István)

41.) 2008. április 5-én, szombat este 8-kor Balassagyarmaton, a Vármegyeháza dísztermében a Gondoskodás Közhasznú Egyesület farsangi estjén felkérésre a Szent Felicián Kamarakórus énekelt, vezényelt Unterwéger József Zsolt. Énekeltek: Kékesi Katalin S, Kortis Terézia S, Palánki Éva S, Dr. Kökényné Gaál Csilla A, Franka Beáta A, Geréné Unterwéger Erzsébet A, Jakus Ottó T, Unterwéger József Zsolt T, Svélecz Gyula B,

Műsor:

Beata viscera - XIII. századi conductus a Worcester-i töredékből
Fit porta Christi pervia - a pozsonyi Anna Hanssen Schuman kódexből (1571)
William Holborne: Change then, for lo she changeth
John Farmer: Fair Phyllis
Arcadelt: Il bianco e dolce cigno
Baldassare Donato: Chi la gagliarda